معماری
خانه / خط مشی انجمن

خط مشی انجمن

  • تعیین اهداف، چشم‌انداز و اجرای قوانین کروکت در ایران
  • معرفی و توسعه ورزش کروکت و زیر مجموعه‌ آن در سطح کشور و حمایت از اعضای خانواده کروکت
  • برگزاری دوره‌های آموزشی، مربیگری و داوری در سطح کشور
  • شناسایی و پرورش افراد با استعداد در ورزش کروکت (استعدادیابی در سطوح مختلف و معرفی به تیم ملی)
  • برگزاری مسابقات تحت عناوین مختلف برای سطوح مختلف (کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان) در حوزه بانوان و آقایان
  • ایجاد زمینه معرفی ورزش کروکت به صورت همگانی
  • اعزام تیم ملی کروکت به مسابقات جهانی و حمایت از آن