هیئت اجرایی


                          مهندس عباس ولی خانی

                           سمت: رئیس انجمن

                           تحصیلات : مهندس فناوری و اطلاعات , MBA

                           ایمیل : info@irancroquet.ir

                            تماس : 26654418-021

 

 

 


                         مهندس ابولفضل ولی خانی

                          سمت:دبیر انجمن

                        تحصیلات : مهندس مکانیک  , MBA

                        ایمیل : info@irancroquet.ir

                        تماس : 26654418-021

 

 

mvhhv

                     مهندس حسین اسفندیاری صفا 

                     سمت:رئیس کمیته فنی و مسابقات

                      تحصیلات : مهندس فناوری و اطلاعات

                      ایمیل : info@irancroquet.ir

                      تماس : 26654418-021

 

 


                        مهندس زری ولی خانی 

                         سمت:رئیس کمیته امور اداری

                         تحصیلات : فوق لیسانس نرم افزار کامپیوتر

                         ایمیل : info@irancroquet.ir

                          تماس : 26654418-021

 

 

 


       سرکار خانم عطیه عتیقه چی

         سمت:رئیس کمیته تبلیغات و روابط عمومی

         تحصیلات : کارشناس مدیریت حرفه ایی تبلیغات تجاری

         ایمیل : info@irancroquet.ir

          تماس : 26654418-021