هیئت اجرایی

مهندس عباس ولی خانی

سمت: رئیس انجمن

تحصیلات : مهندس فناوری و اطلاعات , MBA

ایمیل : info@irancroquet.ir

تماس : 26654418-021

مهندس ابوالفضل ولی خانی

مهندس حسین اسفندیاری صفا ( مدیر آقایان)

مهندس زری ولی خانی (مدیر بانوان)

سرکار خانم عطیه عتیقه چی